Internet Archive BookReader

Camallanata of animals and man and diseases caused by them = Kamallanaty zhivotnykh i cheloveka i vyzyvaemye ime zabolevaniya